KLUB SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV BEAUTIFUL ART (K.S.V.B.A)  

 

K.S.V.B.A  je exkluzívny výtvarný  klub pre slovenských ako aj zahraničných výtvarníkov a umelcov rôzneho umeleckého odvetvia. 

Zakladateľmi výtvarného klubu sú umelec a výtvarník Didier Le Mar ©  a výtvarníčka a kurátorka výstav Lucia Takáčová. Činnosť klubu a samotné výstavy  spadajú do kompetencie  BEAUTIFUL ART gallery. 

Poslaním klubu je združovať nadaných, profesionálnych aj rozvíjajúcich sa výtvarníkov, ktorí chcú po umeleckej stránke rásť a výtvarne rozvíjať svoje umelecké vlohy a vnútorné kreatívne poslanie, ktoré vedie k pravým hodnotám a kvalitám výtvarného umenia, uznávajú tradície výtvarných smerov, snažia sa o pretavenie súčasných umeleckých pojmov do vlastného vnímania a touto cestou sa samostatne vyjadriť prostredníctvom svojej osobnej tvorby. K.S.V.B.A chce touto cestou prispieť k obohateniu kultúry nášho rodného Slovenska ako aj EU. Činnosť klubu je orientovaná najmä na pravidelné informovanie širšej verejnosti o výtvarných prácach a umeleckej činnosti jednotlivých členov ako aj samotného klubu.

Klub slovenských výtvarníkov BEAUTIFUL ART © je miestom, ktoré umožňuje jednotlivým členom poukázať na jednotlivé úseky svojej tvorby, podeliť sa o filozofické a umelecké myšlienky, ktoré ich viedli k tvorbe jednotlivých diel a samotných výtvarných kolekcií. Cieľom je interakcia a vzájomné pochopenie jednotlivých členov, ktorí takto odovzdávajú širšiemu publiku povedomie o svojej tvorivej činnosti, čo má v konečnom dôsledku pozitívny dopad na ich výtvarné pôsobenie a umeleckú kariéru na Slovensku a v Európe.

 

K.S.V.B.A Klub slovenských výtvarníkov BEAUTIFUL ART ©

Členovia klubu sa venujú od klasickej až po modernú tvorbu. Klub vytvára priestor pre jednotlivých členov na prezentáciu vlastnej tvorby, inšpiruje a je výzvou k ďalšej tvorbe. Klub dáva členom priestor na realizovanie spoločných výstav a plenérov na Slovensku, je otvorený, s možnosťou účasti nových členov a hostí, no kľúčovým faktorom prijatia je talent a originalita.

 

Moto klubu: Cesta k veľkosti vedie skrz dušu a lásky k umeniu.

Autor motta: Didier Le Mar ©

 

Klub Slovenských výtvarníkov BEAUTIFUL ART (K.S.V.B.A.) sa zaoberá:

  1. Vytváraním členskej základne pre všetkých jej členov.
  2. Podporovaním výtvarného umenia a jednotlivých umelcov.
  3. Umožňovaním bližšieho kontaktu s umelcami a umeleckými trendmi, ktoré im pomôžu identifikovať zaujímavosti v oblasti výtvarných foriem. 
  4. Organizovaním a sprostredkúvaním výstavy v spolupráci s BEAUTIFUL ART gallery.
  5. Poskytovaním informácii členom K.S.V.B.A o podujatiach týkajúcich sa aktuálneho diania v klube. 
  6. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje najmä s BEAUTIFUL ART gallery.
  7. Realizuje edičnú činnosť a samotnú publikáciu o dianí v klube a o samotných členoch na sociálnych sieťach a príslušných webových stránkach

 

 

 

 

 KLUB SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV BEAUTIFUL ART

Web: www.ksvba.sk

Instagram: ksvba.sk

E-mail: ksvba@gmail.com

Tel.: 0944033123, 0904 333 202

© Klub Slovenských výtvarníkov Beautiful Art 2021. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom Didier Le Mar © a spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o. .